TT Nguyễn Mạnh Hùng

Cập nhập tin tức TT Nguyễn Mạnh Hùng

Phát triển kinh tế số: Quá trình không thể đảo ngược

Đó là nhận định được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019.

Đang cập nhật dữ liệu !