tử chiến

Cập nhập tin tức tử chiến

Xem rắn đực tranh đấu giành bạn tình

Để giành quyền tiếp cận với một con rắn cái ở gần đó, 2 cá thể đực thuộc loài rắn nâu độc phương Đông đã lao vào nhau ẩu đả dữ dội.

Đang cập nhật dữ liệu !