tước Hiệp Sĩ

Cập nhập tin tức tước Hiệp Sĩ

Đây là chú chim cánh cụt đã được phong tước Hiệp sĩ

Ngài Nils Olav đem lại niềm vinh dự cho toàn bộ giống loài cánh cụt, cụ thể là cánh cụt hoàng đế.

Đang cập nhật dữ liệu !