tuyển dụng công chức

Cập nhập tin tức tuyển dụng công chức

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 theo Kế hoạch số 6150/KH-BTTTT ngày 22/12/2022.

Đang cập nhật dữ liệu !