tuyển dụng.

Cập nhập tin tức tuyển dụng.

Bộ TT&TT gia hạn nhận Phiếu đăng ký tuyển công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019

 Bộ TT&TT thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019, cụ thể như sau:

Đang cập nhật dữ liệu !