tuyên giáo

Cập nhập tin tức tuyên giáo

Ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có nhiều kinh nghiệm dày dặn trong công tác tuyên giáo, thông tin, báo chí.

Đang cập nhật dữ liệu !