TX 68

Cập nhập tin tức TX 68

NASA nói gì về thông tin Trái đất bị hủy diệt vào tháng 3 tới?

Tiểu hành tinh có tên khoa học là TX 68 sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 5/3/2016 ở khoảng cách 14 triệu km hoặc gần nhất có thể là 17.000 km.

Đang cập nhật dữ liệu !