Ukcraine

Cập nhập tin tức Ukcraine

Ukraine tặng tiền mã hóa cho người dân

Nga tấn công Ukraine: Chính phủ Ukraine sẽ tặng lượng tiền mã hóa mà họ kêu gọi được cho người dân bằng hình thức airdrop.

Đang cập nhật dữ liệu !