ứng dụng chỉ đường

Cập nhập tin tức ứng dụng chỉ đường

Cảnh sát Mỹ đề nghị Google gỡ bỏ ứng dụng Waze

Sở dĩ có câu chuyện "như đùa" này là bởi ứng dụng Waze chuyên để cảnh báo người dùng khi họ lái xe đến những khu vực có camera bắn tốc độ và các điểm kiểm tra nồng độ cồn.

Đang cập nhật dữ liệu !