ứng dụng NCOV

Cập nhập tin tức ứng dụng NCOV

Các trường trên cả nước hướng dẫn giảng viên, sinh viên khai báo y tế qua app NCOVI

Các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước vừa được yêu cầu phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên, sinh viên thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng (app) NCOVI.

Đang cập nhật dữ liệu !