ứng dụng PayPal

Cập nhập tin tức ứng dụng PayPal

Indonesia chặn Yahoo, PayPal, Dota và 5 nền tảng trực tuyến khác

Indonesia yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ điện tử (ESP) phải đăng ký cấp phép hoạt động tại nước này trước hạn chót vào ngày 29/7, nếu không đáp ứng sẽ bị chặn truy cập.

Đang cập nhật dữ liệu !