USB 3.2

Cập nhập tin tức USB 3.2

Chuẩn USB 3.2 mới: Không cần đổi cáp, tốc độ đường truyền nhanh gấp đôi chuẩn cũ

Bạn vẫn chưa hài lòng với tốc độ kết nối của chuẩn USB 3.1 và muốn nó nhanh hơn nữa?

Đang cập nhật dữ liệu !