Useless Web Index

Cập nhập tin tức Useless Web Index

Có những trang web bị coi là vô dụng nhất thế giới và người ta vẫn đang tìm tương lai cho chúng

Fidgetspin là trang web có duy nhất một trò chơi, được thiết kế dựa trên một trào lưu nhất thời và dần dần rơi vào quên lãng trước khi chính thức chấm dứt hoạt động. Tương tự các trang web như chihuahuaspin, tacospin, hay leekspin, cảm giác thú vị mà chúng mang lại rất ngắn, và hầu như sẽ biến mất khỏi tâm trí người chơi khi họ nhấp chuột đến lần thứ hai.

Đang cập nhật dữ liệu !