vắc xin covid

Cập nhập tin tức vắc xin covid

Không có liều vaccine nào cho Facebook

Nhiều lãnh đạo Facebook thừa nhận không thể kiểm soát lượng dữ liệu quá lớn trên nền tảng, gồm những bình luận chống vaccine Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !