Nơi iPhone có giá... 1 tỷ VND

 Người dân Venezuela thường chỉ sử dụng các điện thoại của Samsung, Huawei, Nokia... Với họ, như vậy chỉ đơn giản "mất thì đỡ tiếc".

Đang cập nhật dữ liệu !