VGA Nvidia

Cập nhập tin tức VGA Nvidia

Batman: Arkham Knight thiên vị Nvidia như thế nào?

Một đoạn video trình diễn những hiệu ứng hình ảnh trong Batman: Arkham Knight chỉ có khi người dùng sử dụng card đồ họa Nvidia.

Đang cập nhật dữ liệu !