• 16 nhân vật quan trọng nhất của Facebook
    ICTnews - Xếp hạng 16 kỹ sư quan trọng nhất của Facebook, từ những người giữ nhiệm vụ duy trì các hoạt động cốt lõi của Đế chế chữ F màu xanh, tới những cá nhân kiệt xuất khác đảm nhận vai trò lãnh đạo hàng loạt ý tưởng tham vọng nhất của công ty.
lên đầu trang