vice city stories

Cập nhập tin tức vice city stories

11 nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong game

Nhân vật game không phải lúc nào cũng được hư cấu. Một số được dựng lên từ hình mẫu người thật, việc thật như “vua nhạc pop” Michael Jackson, võ sĩ quyền anh Mike Tyson hay “tứ quái” The Beatles.

Đang cập nhật dữ liệu !