Vicoland

Cập nhập tin tức Vicoland

Vicoland hợp tác thành lập ABC AI & Blockchain Lab, tạo đà cho kinh tế số

Ngày 13/12/2021, Trung tâm Blockchain Châu Á (ABC) đã cùng SDC, XIXO, BIZVERSE, VDAS, thành lập ABC AI & Blockchain Lab, tăng cường kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các mô hình công nghệ tiên phong lấy blockchain là trọng tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !