VIDA

Cập nhập tin tức VIDA

Ứng dụng công nghệ cao để giải những thách thức trong nông nghiệp

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA), việc áp dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu trong nông nghiệp và là giải pháp giải quyết những thách thức cho nền nông nghiệp nước nhà.

Đang cập nhật dữ liệu !