Viện Công nghệ thông tin

Cập nhập tin tức Viện Công nghệ thông tin

FSI và Viện Công nghệ Thông tin hợp tác đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao

Viện Công nghệ thông tin và FSI ký thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao, nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng lực công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !