Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Mỹ

Cập nhập tin tức Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Mỹ

Sức mạnh tập thể mới là thứ đáng sợ nhất!!

Trong năm phát hành 2003, Đi Tìm Nemo đã trở thành hiện tượng của làng điện ảnh thế giới khi thu về 864 triệu USD tại các phóng vé trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !