viện nghiên cứu

Cập nhập tin tức viện nghiên cứu

Thành lập hai viện nghiên cứu công nghệ cao của tư nhân tại Việt Nam

PRATI và TIAS khác biệt với các đơn vị nghiên cứu khác bởi 2 viện này được thành lập từ nguồn vốn tư nhân. Sự kiện này đánh dấu vai trò ngày càng lớn của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển nghiên cứu khoa học.

Đang cập nhật dữ liệu !