Viễn thông

Trạm gốc 5G tiêu tốn điện năng nhiều hơn gần 70% so với 4G
Trong quá trình xây dựng và triển khai mạng 5G thì yếu tố năng lượng sẽ được đưa lên hàng đầu vì nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn 4G.
lên đầu trang