vien thong

Cập nhập tin tức vien thong

Quản lý viễn thông cần theo cơ chế thị trường

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho rằng công tác quản lý viễn thông cần chú trọng hơn đến tư duy kinh tế, tuân theo cơ chế thị trường để thị trường tự vận hành "trơn tru".

Đang cập nhật dữ liệu !