• Chia sẻ bài viết Đăng ký hoạt động nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đăng ký hoạt động nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

ictnews
Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ về: Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định của doanh nghiệp, Trung tâm sẽ gửi văn bản thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ và đưa vào danh sách quản lý tại Website www.thongbaotenmien.vn hoặc văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ theo quy định.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội

- Qua hệ thống Bưu chính                              

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản khai đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục I – Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT)

- Bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp, có chứng thực nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính, chuyển phát) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Internet Việt Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Internet Việt Nam

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Viễn thông, Thanh tra Bộ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản thông báo xác nhận đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Bản khai đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điểm 5.1, Khoản 5, Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT, quy định: Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được tổ chức đăng ký tên miền quốc tế ở nước ngoài ký hợp đồng làm đại lý cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công nghệ Thông tin ngày 29/6/2006

- Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

- Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.- Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008.

BT

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đăng ký hoạt động nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang