• Chia sẻ bài viết Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quý 2/2016 phải bàn giao xong Đài VTC về VOV lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quý 2/2016 phải bàn giao xong Đài VTC về VOV

ictnews
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo trong quý 2/2016, Tổng công ty VTC phải thực hiện xong việc bàn giao Đài VTC về VOV, theo ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty VTC. Ảnh: Lê Mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC vào chiều ngày 24/12/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, năm 2016 Tổng Công ty VTC phải thực hiện tốt 8 nội dung công việc.

Trong đó, việc bàn giao Đài VTC về VOV được Tổng công ty VTC đặt ra là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kế hoạch công tác 2016. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo trong quý 2/2016 phải thực hiện xong việc bàn giao Đài VTC về VOV, theo ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác cổ phần hóa VTC, Bộ trưởng yêu cầu, Tổng Công ty VTC cần chọn thời điểm phù hợp nhất cho việc cổ phần hóa, từ đó sớm xây dựng phương án trình Bộ phê duyệt. Theo kế hoạch Tổng công ty VTC đưa ra là vào quý 4/2016 sẽ trình Bộ TT&TT Đề án cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo, Tổng công VTC cần bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình công tác năm 2016 của Bộ TT&TT, nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty VTC, có tiến độ, đầu mối triển khai cụ thể.

Đồng thời, VTC tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty VTC và  các doanh nghiệp thành viên phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ.

VTC cũng cần khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ TT&TT phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính, Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, đặc biệt cần tiếp tục sắp xếp lại các công ty con, công ty liên kết theo đúng quy định, rà soát sắp xếp lại nguồn nhân lực để đảm bảo nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả.

VTC phải tiếp tục rà soát và ban hành các quy trình, quy chế nội bộ của Tổng Công ty, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế giữa Tổng Công ty và các công ty con hạch toán độc lập theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trách nhiệm tạo sự chủ động trong các hoạt động của ban điều hành cũng như các đơn vị.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, VTC phải chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là mở rộng ra thị trường quốc tế khi các Hiệp định thương mại được ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới.

Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao VTC đã bám sát và thực hiện nghiêm túc đề án “Tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015”  đã được Bộ TTTT phê duyệt tại quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 13/01/2013 . VTC cũng đã thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TTTT và các đơn vị chức năng nên đã kịp thời giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD cũng như trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu VTC nên qua đó đã giúp cho VTC đạt được kết quả như ngày hôm nay.

”Với kết quả mà VTC đã đạt được trong thời gian vừa qua có thể khẳng định Đề án tái cơ cấu của VTC là đúng hướng và VTC đã cơ bản thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Đối với các đề xuất kiến nghị của Tổng Công ty VTC, Lãnh đạo Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, xem xét các giải pháp, chính sách đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp, sớm giải quyết các vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Cụ thể, đối với kiến nghị của lãnh đạo VTC Intecom về việc cấp giấy phép trò chơi trực tuyến, Bộ trưởng cho biết, riêng đối với game G1 phải cấp phép rất chặt chẽ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ G1 phải được phê duyệt nội dung kịch bản từng game. VTC đã nộp hồ sơ xin phê duyệt kịch bản một số game, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử sẽ xem xét, thẩm định và cấp phép nếu đủ điều kiện.

“VTC phải gương mẫu thực hiện, cung cấp các trò chơi theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

M.Q

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

VTC sớm cán đích doanh thu của cả năm 2015 sau 10 tháng
ICTnews - Trong tháng 10/2015, các tập đoàn, tổng công ty như VNPT, MobiFone, Viettel, VTC và VnPost đều đạt được doanh thu khả quan, trong đó...
Tổng công ty VTC hợp tác với RAPA chia sẻ dịch vụ nội dung
ICTnews - VTC và RAPA sẽ kết nối hệ thống Vietnam Media Hub (VMH) và K-content bank, từ đó có thể tạo thuận lợi cho các đài PT-TH, các nhà cung...
Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương 3 dịch vụ của VTC
ICTnews - Tổng công ty VTC đã có 3 công trình, dịch vụ được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương, bao gồm: Dịch vụ Phát sóng Truyền...
Ông Phạm Duy Yên được giao nhiệm vụ kiểm soát viên tại Tổng công ty VTC
ICTnews - Ông Phạm Duy Yên, chuyên viên Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ TT&TT được bổ nhiệm làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC.
Năm 2015, Tổng công ty VTC đạt lợi nhuận tăng 60% so với 2014
ICTnews - Tổng doanh thu năm 2015 của Tổng công ty VTC đạt 3.500 tỷ đồng, vượt trên 6% so với kế hoạch và tăng trưởng 9% so với năm 2014; lợi...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quý 2/2016 phải bàn giao xong Đài VTC về VOV lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang