Sở TT&TT Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

ictnews Sở TT&TT Kiên Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng tốt hơn, gắn với việc khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, Sở TT&TT Kiên Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC như: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về CCHC rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; Tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác tuyên truyền chuyên đề CCHC. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết về công tác CCHC phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện đạt hiệu quả cao việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một của điện tử,…

Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT tăng cường công tác bảo đảm thông tin liên lạc; Tiếp nhận, bảo quản và giao nhận kịp thời đúng quy định các bưu phẩm, bưu kiện của các tổ chức và người dân và phục vụ công tác hành chính và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

Sở TT&TT phối hợp với VNPT Kiên Giang tổ chức tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao về nâng cấp phần mềm một cửa điện tử.

Trong 9 tháng đầu năm Sở TT&TT Kiên Giang tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC ở các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; Thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình CCHC định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; Thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Tham mưu UBND chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Cụ thể:

Về ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Hoàn chỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành; Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện theo quy định nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những nội dung không còn phù hợp của văn bản. Qua đó, kiến nghị các hình thức đề xuất xử lý, sửa đổi theo quy đinh của pháp luật

 

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Duy trì tốt hoạt động của Tổ một cửa theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (Không có TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông); Duy trì hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 33/41, mức độ 4 cho 3/41 thủ tục hành chính của Sở. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả: 52 hồ sơ (32 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản; 07 hồ sơ thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử; 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính và chuyển phát), 100% hồ sơ được quyết dứt điểm, 100% hồ sơ trả trước hạn, trong đó có 49 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 03 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở TT&TT theo theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/02/2019). Lập hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông báo cáo gửi Bộ TT&TT.

Thực hiện hiện đại hóa hành chính nhà nước: Duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức Sở TT&TT sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy.

Tham mưu UBND tỉnh đầu tư, triển khai Hệ thống MCĐT đồng bộ, thông suốt đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hính. Đến nay, Hệ thống Một cửa điện tử và DVC trực tuyến tỉnh Kiên Giang đã được triển khai hoàn thiện tại 21/22 sở, ban, ngành, 15/15 huyện, thành phố và 48/145 xã, phường, thị trấn (một số đơn vị đang triển khai thử nghiệm); Đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua môi trường mạng, tăng cường ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ có 3698/7019 tài khoản hoạt động thường xuyên; Phát huy hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và các trang thông tin thành phần, tính từ đầu năm 2019, đã có 1.358 tin, bài, ảnh các loại đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh; Duy trì vận hành Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống MCĐT các ngành, UBND cấp huyện, trong 6 tháng hệ thống đã tiếp nhận 35.152 hồ sơ TTHC (tỷ lệ đúng hạn chiếm 64 %), bên cạnh đó Sở cũng phối hợp các ngành đang hoàn thiện tính năng của phần mềm, sẵn sàng đưa vào vận hành trong Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

 
List comment
 
Cải cách thể chế - lựa chọn cho Việt Nam
icon

ictnews Sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia Đông Bắc Á) chứ không hẳn là mô hình nhà nước điều chỉnh (theo kiểu Anh-Mỹ).

 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở 1 tỉnh miền núi
icon

ictnews Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng.

 
CNTT góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan
icon

ictnews Trong những năm qua, Chi cục HQCK Móng Cái không ngừng đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục qua địa bàn; Thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng thu ngân sách nhà nước.

 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế
icon

ictnews Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về nội dung liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123