Việt Nam-Thái Lan

Cập nhập tin tức Việt Nam-Thái Lan

Phát hành tem chung Việt Nam - Thái Lan

Bộ tem giới thiệu hai loại hình văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc của hai nước là rối nước của Việt Nam và rối que của Thái Lan.

Đang cập nhật dữ liệu !