VTC VÀ MOBIFONE KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

  • MobiFone bắt tay VTC cho thuê bao sử dụng nhiều dịch vụ nội dung số
    ICTnews - Việc hợp tác giữa VTC và MobiFone sẽ tạo cơ hội cho VTC mở rộng hình thức kinh doanh dịch vụ về truyền dẫn; thuê kênh quốc tế; mở rộng tập thuê bao sử dụng dịch vụ nội dung số; cộng hưởng truyền thông các sản phẩm của VTC tới tập khách hàng MobiFone, chia sẻ hạ tầng và bản quyền dịch vụ truyền hình.
lên đầu trang