VTTK 3

Cập nhập tin tức VTTK 3

Vương Di Phong té nhào trong buổi offline VLTK3

Màn trình diễn cosplay Tuyết Ma Vương Di Phong – cốc chủ Ác Nhân Cốc trong buổi offline giới thiệu phiên bản mới An Sử Chi Loạn của Võ Lâm Truyền Kỳ 3 (VLTK3) đã gặp sự cố. Nhân vật Tuyết Ma khi bế người yêu Tiểu Nguyệt đã bất cẩn và té nhào trên sân khấu.

Đang cập nhật dữ liệu !