vũ khí hóa học

Cập nhập tin tức vũ khí hóa học

Hệ thống AI đề xuất 40.000 vũ khí hóa học mới chỉ trong 6 giờ

Điều đáng sợ là hầu hết các phát kiến này đều khả thi.

Đang cập nhật dữ liệu !