Wake the Cat

Cập nhập tin tức Wake the Cat

Wake the Cat - Đánh thức chú mèo con đang ngủ say sưa

Wake the Cat là một game puzzle có ý tưởng độc đáo được lồng ghép vào những cơ chế vật lý có hạn, đây là một trò chơi không hề mới lạ nhưng những yếu tố quen thuộc của nó đã được làm mới lại tạo nên những điều thú vị và bất ngờ.

Đang cập nhật dữ liệu !