wallet

Cập nhập tin tức wallet

VTC mở cánh cửa cho game bản quyền về Việt Nam?

Với việc VTC phân phối Steam Wallet Code tại Việt Nam, cánh cửa game bản quyền dường như đang rộng mở đối với game thủ nước nhà.

Đang cập nhật dữ liệu !