Where Cards Fall

Cập nhập tin tức Where Cards Fall

Where Cards Fall - Sự sáng tạo của tựa game có đồ họa độc đáo

Where Cards Fall gợi nhớ đến hình ảnh của những Lara Croft GO và Monument Valley trong việc tái tạo địa hình và môi trường vô cùng phong phú, đa dạng.

Đang cập nhật dữ liệu !