WiFi công cộng

Cập nhập tin tức WiFi công cộng

Pháp cân nhắc cấm Wi-Fi công cộng vì lo ngại khủng bố

Giới an ninh Pháp dự định sẽ cấm các điểm phát Wi-Fi công cộng vì lo ngại nguy cơ khủng bố. Ngoài ra, hệ thống mạng liên lạc ẩn danh Tor cũng sẽ nằm trong danh sách cấm này.

Đang cập nhật dữ liệu !