Windows 10 Fall Creators Update

Cập nhập tin tức Windows 10 Fall Creators Update

Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update sẽ lại thiếu một tính năng quan trọng

Đó là tính năng chỉnh sửa video với các vật thể và hiệu ứng 3D trong Story Remix của Windows 10.

Đang cập nhật dữ liệu !