Windows as a Service

Cập nhập tin tức Windows as a Service

Microsoft sẽ thu phí sử dụng một số bộ font chữ cao cấp trên hệ thống Windows Store

Đây được xem là một giải pháp kiếm lợi nhuận mới của hãng trong kỷ nguyên "Windows as a Service".

Đang cập nhật dữ liệu !