Windows Defender

Cập nhập tin tức Windows Defender

Từ 1/3 tới, Windows Defender sẽ được phép "xử" các phần mềm có tính năng "dụ dỗ người dùng trả tiền"

Những phần mềm này thường không được liệt vào danh sách phần mềm độc hại, hay virus gì cả, nhưng nó lại có tác dụng đánh lừa những người ít tiếp xúc với máy tính.

Đang cập nhật dữ liệu !