Windows Terminal

Cập nhập tin tức Windows Terminal

Microsoft chính thức ra mắt ứng dụng dòng lệnh Windows Terminal mới dành cho Windows 10

Hiện tại, người dùng đã có thể tải về ứng dụng này trên cửa hàng ứng dụng Microsoft Store.

Đang cập nhật dữ liệu !