Wolverine 3

Cập nhập tin tức Wolverine 3

Hugh Jackman sẽ đóng Wolverine "1 lần và mãi mãi"

Hugh Jackman khẳng định qua trang Instagram của mình rằng anh sẽ đóng vai Wolverine một lần cuối cùng.

Đang cập nhật dữ liệu !