WordPress

Cập nhập tin tức WordPress

Tumblr bị bán cho WordPress với cái giá cực kỳ bèo bọt, vẫn bị cấm nội dung người lớn

Dù Verizon không tiết lộ nhưng mức giá bán có thể chỉ 3 triệu USD, quá bèo bọt so với số tiền 1,1 tỷ USD Yahoo từng bỏ ra để sở hữu Tumblr.

Đang cập nhật dữ liệu !