xả thải

Cập nhập tin tức xả thải

Cần lập bản đồ mở về quan trắc dữ liệu nước biển

Với việc "thủ phạm" gây ra thảm họa cá chết tại 4 tỉnh miền Trung đã được xác nhận chính thức , vấn đề lớn hơn đặt ra là làm thế nào để ngăn ngừa các hiểm họa môi trường tương tự.

Đang cập nhật dữ liệu !