Xác thực điện tử Chính phủ số

Cập nhập tin tức Xác thực điện tử Chính phủ số

4 doanh nghiệp chữ ký số bị tạm dừng phát triển thuê bao mới

Lần đầu tiên 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng phải tạm dừng phát triển thuê bao mới để khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật

Đang cập nhật dữ liệu !