xảy ra

Cập nhập tin tức xảy ra

Điều gì xảy ra nếu một lỗ đen bằng đồng xu trong túi bạn?

Hãy đặt trường hợp nếu đồng xu trong túi bạn bỗng dưng biến thành lỗ đen thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ có hai trường hợp khác nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !