xe đầu kéo

Cập nhập tin tức xe đầu kéo

Xem pha đổ đèo cua tay áo điệu nghệ của xe đầu kéo

 Xe đầu kéo rất dài và với những đoạn cua gấp (cua tay áo) khi đổ đèo thế này quả là một thử thách với các tài xế.

Đang cập nhật dữ liệu !