xe điện cân bằng

Cập nhập tin tức xe điện cân bằng

Từng xảy ra nhiều vụ xe điện tự cân bằng phát nổ

Xe điện tự cân bằng (hoverboard) phát nổ thường được đổ lỗi cho pin, nhưng thực tế có nhiều nguyên nhân, và chưa tồn tại tiêu chuẩn an toàn cho loại sản phẩm này.

Đang cập nhật dữ liệu !