xếp rubik

Cập nhập tin tức xếp rubik

Robot xếp rubik nhanh chóng mặt, phá kỷ lục thế giới

Sản phẩm robot của công ty Infineon, Đức vừa xác lập kỷ lục thế giới ở bộ môn xếp rubik, sau khi nó chỉ mất 0.637 giây để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !