xóa dữ liệu

Cập nhập tin tức xóa dữ liệu

Cách đảm bảo xóa 100% dữ liệu trước khi bán máy Android

Nếu cho rằng chỉ cần thực hiện thao tác "Factory Reset" (đưa điện thoại Android về chế độ nhà sản xuất) là bạn đã xóa bỏ mọi dữ liệu cá nhân trên bộ nhớ thiết bị Android, thì bạn đã nhầm to.

Đang cập nhật dữ liệu !