y tế hcm

Cập nhập tin tức y tế hcm

Sau 1/10, người dân TP.HCM cần cài ứng dụng nào để đi đường?

TP.HCM sẽ không xét giấy đi đường sau 1/10, mà sử dụng hai ứng dụng VNEID và Y tế HCM trong lúc chờ một ứng dụng thống nhất.

 

Đang cập nhật dữ liệu !